Kalendaro - svisa-esperanto-societo

Iru al enhavo

Ĉefmenuo:

Kalendaro

Esperanto-kalendaro kaj -programo en Svislando

Eksterordinara Ĝenerala Kunveno de Svisa Esperanto-Societo
22-an de oktobro 2016, 10h45 en la stacidoma restoracio de
Chambrelien (inter Neŭŝatelo kaj La Chaux-de-Fonds)
Tagordo:
Ĝenerala voĉdono pri statutomodifo de UEA
Propono por firmigo de CDELI
Agadoplano por la Zamenhofa jaro 2017

10-a SFERO (Svisa Familia kaj Feria Esperanto-Renkontiĝo)
22-an ĝis 24-a de septembro 201
7 antaŭvideble en Tiĉino,

(ekzakta loko kaj ankoraŭ komunikota - pliaj informoj sekvos sur
la retejo de SFERO http//esperanto.ch/sfero) 
 
 
Reen al enhavo | Reen al ĉefmenuo