Go to content

Main menu:

2011

Arkivo
Arkivo de pasintaj eventoj anoncitaj en la Svisa Kalendaro dum 2011

Januaro

5. Luzern, LES-kunveno, 14h00 : konversacia rondo.
6. Lausanne, LES-kunveno.
22 . La Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato.
22 Besain – France : duhora sabata esperanta kurso de Ĵurasa franca grupo
ĴurasEo. Tiu tago kun Mireille Grosjean

Februaro

2. Wil : EKW : Ĝenerala kunveno.

5 . La Chaux-de-Fonds, CDELI-kultura seminario

5. Besain – France : duhora sabata esperanta kurso de Ĵurasa franca grupo ĴurasEo.
7. Lausanne, LES : Ĝenerala asembleo.

10. Redakta datlimo de SES-Informas
19 . La Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato.

Marto

7. Lausanne, LES-kunveno : Mirejo Grosjean prelegos pri Unuiĝintaj Nacioj, ŝia deĵorado en Ĝenevo (kun fotoj).

9. Genève : La Stelo, Ĝenerala kunveno. La kunvenoj okazas en Maison des associations, rue des Savoises 15

19. La Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato. .

26. Lugano : Ĝenerala asembleo de SES
27. Plua restado kun Mireille Grosjean

Aprilo
2. La Chaux-de-Fonds, CDELI-kultura seminario
4. Lausanne, LES-kunveno.

Majo

2. Lausanne, LES-kunveno. Vidu la rubrikon loka vivo paĝoj 14 – 15, en SES-informas.

4. Wil : EKW-kunveno

21. La Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato. informilo france / informilo germane

26. Basel : ESB-kunveno, Prelego de Hans-Peter la skoltoj kaj kantado

Junio
18. Lausanne : LES –Ekskurso : ekskursa tago

18. La Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato. informilo france / informilo germane

23-26. La Chaux-de-Fonds : KCE-ateliero
30. Basel : ESB-kunveno ĉe Grün.

Julio
1. Redakta datlimo de SES-Informas
14. Basel :

17/23 Grésillion, Francio : Seminario kun prelegoj pri lingvo kaj edukado. Intensaj E-kursoj kaj FEI-ekzamenoj.
23/30
Grésillion, Francio :Alternativa semajno (ekologio, kuracmetodoj, verda turismo). E-kursoj matene. Vegetaraj manĝoj
30/aŭgusto-06:
Grésillion, Francio :Turisma semajno. Kursoj de franca lingvo kaj Esperanto matene. Ekskursoj al Luar-kasteloj posttagmeze.
14-21 Кијеву (Kijivo, Ukrainio) : Internacia Junulara Kongreso de TEJO

17-23 Kopenhago (Danlando) : Internacia ILEI Konferenco (Ligo de instruistoj) ilei-konferenco en Kopenhago

23-30 Kopenhago (Danlando) : Universala Kongreso de UEA .

Aŭgusto
2-7. La Chaux-de-Fonds : KCE, Plurnivela kursaro.
8. La Chaux-de-Fonds : KCE, Lingvotesta sesio.

08-15 Junulara internacia renkonto FESTO kun muzika estivalo, organizata de JEFO

9-14. La Chaux-de-Fonds : KCE, Esperantologio.
15. La Chaux-de-Fonds : KCE, Lingvotesta sesio.
16-20. La Chaux-de-Fonds : KCE, Simpozio.
22-26. Grindelwald : Naturamika semajno.
26. Basel : filma kunveno.

27. La Chaux-de-Fonds : SES-Festotago honore al Claude Gacond.
28. Ĵurasa migrado kun eksterlandaj gastoj. (En rilato kun la festotago supre menciita, aŭ iel sekvo de ĝi.)


Septembro
5. Lausanne : LES-kunveno
7. Wil : EKW-kunveno
24.-25. Lausanne : tutsvisa kultura sabato.
25. Basel : ESB, ekskursa tago.

Oktobro
3. Lausanne : LES-kunveno
10. Redakta datlimo de SES-Informas

14-16 SFERO Svisa Feria Esperanta Renkontiĝo en la junulargastejo de Richterswil sude de Zuriko ĉe la lago. SFERO
14-16 Programo-Grundtvig-renkontiĝo, paralele kaj sam-eje kun SFERO.
22. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.

27. Basel : ESB-kunveno

Novembro
7. Lausanne : LES-kunveno

19. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato. informilo france / informilo germane
19. La Chaux-de-Fonds : Ĝenerala kunveno de Svisa ILEI-sekcio tuj post la studsabato, en
CDELI.

24. Basel : ESB-kunveno.

Decembro
1. Luzern : LES-kunveno
7. Wil : EKW-rakledkunveno

10. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato festa. informilo france / lt informilo germane

10. Basel : ESB-Zamenhofa festo.

15. Redakta datlimo de SES-Informas

17. Lausanne : LES-Zamenhofa festo

27.12 1011 – 02.01.2012 : Grésillon (Francio), Jarfina kaj silvestra renkontiĝo


Back to content | Back to main menu