Go to content

Main menu:

2014

Arkivo
Arkivo de pasintaj eventoj anoncitaj en la Svisa Kalendaro dum 2014

Januaro
6an de januaro Lausanne: LES-kunveno
7an de januaro Neuchâtel: 18h40 : Neŭŝatela kunveno kun vespermanĝo.
18an de januaro La Chaux-de-Fonds : CDELI Studsabato.
25an de januaro Etoy: Kunvenas la esperanta Svisa Koruso

Februaro
3an de februaro Lausanne: LES Ĝenerala asembleo
5an de februaro Neuchâtel: 18h40: Neŭŝatela kunveno kun vespermanĝo.
10an de februaro redakta datlimo de SES-informas
15an de februaro, La Chaux-de-Fonds : CDELI Studsabato.
23an de ferbruaro Etoy: Kunvenas la esperanta Svisa Koruso
27an de februaro. 19h00, Zuriko, Centro Karolo la GrandaKirchgasse 14: 19.00 110-a Ĝenerala kunveno. 20h00 Kiel oni redaktas en Vikipedio. Dietrich Weidmann montras al vi la plej gravajn principojn kiel redakti novajn kaj ekzistantajn artikolojn en Vikipedio, kiel oni alŝutas bildojn, kiel funkcias ŝablonoj kaj intervikiaj ligiloj.

Marto
3an de marto Lausanne: LES-kunveno
5an de marto Neuchâtel: 18h40 : Neŭŝatela kunveno kun vespermanĝo.
8an de marto La Chaux-de-Fonds : Asembleo de la Asocio de la Amikoj de CDELI kaj kultura programo pri Edmond Privat.
8an ĝis 15a de marto Toulouse : Esperanta korusa staĝo.
15an de marto La Chaux-de-Fonds : CDELI Studsabato.
23an de marto Etoy: Kunvenas la esperanta Svisa Koruso
27an de marto Zuriko, Kafejo Mandarin apud Stacidomo Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo

Aprilo
4an ĝis 6a de aprilo Storkensohn/Mulhouse : 17a Eo-Staĝo
5an de aprilo La Chaux-de-Fonds : Metodika kleriĝo kun Claude Gacond pri la uzo de la instru-afiŝaro (Gaconda metodo). (1a el 4)
7an de aprilo Lausanne: LES-Kunveno
14an ĝis  21a de aprilo Xanten (Germanio) : Paska Printempa semajno PSI
19-a ĝis  26-a de aprilo Grésillon: FRINGOJ, renkonto inter grupoj de esperanto-lernantoj kaj iliaj instruistoj.
24-a de aprilo Zuriko, Kafejo Mandarin apud Stacidomo Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo
26-a de aprilo La Chaux-de-Fonds: CDELI Studsabato. Programo -en la franca -en la germana
26-a de aprilo ĝis 04-a de majo Grésillon : PRINTEMPaS, intensivaj kursoj en 3 niveloj, internaciaj KER-ekzamenoj B1-C1.
27-a de aprilo Etoy : Kunvenas la esperanta Svisa Koruso
26-a de aprilo ĝis  04-a de majo Grésillon : Intensivaj kursoj kun Radojica Petrović, Christophe Chazarein kaj Jean-Luc Kristos, sekvotaj de Internaciaj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1) PRINTEMPaS

Majo
3an de majo La Chaux-de-Fonds: Metodika kleriĝo kun Claude Gacond pri la uzo de la instru-afiŝaro (Gaconda metodo). (2a el 4)

8an ĝis 11-a dem majo Grésillon: Ĥorrenkonto de Interkant’ plu kun Zdravka kaj Maja, Muzika komedio La Eta Arturo kun Isabelle Nicolas Muzika komedio - gresillon.org/agendo
15an de majo Zuriko, Centro Karolo la Granda Kirchgasse 14 : 19.00 Enketo pri la efiko de la frua lingvo-instruado. Lic. phil. Dietrich Michael prezentas la rezultojn de scienca enketo pri la efiko de la instruado de la franca kaj angla lingvo al la lingva kompetento de la gejunuloj post la fino de la sekundara lernejo.
17an de majo La Chaux-de-Fonds : CDELI Studsabato.
18an de majo Yverdon: SES-Ĝenerala asembleo.
26an de majo ĝis 4a de junio: Grésillion: intensivaj kursoj kun Radojica Petrović kaj Christophe Chazarein kaj internaciaj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1), en la franca Esperanto-kastelo Greziljono.
31a de majo ĝis 2a de junio Chambéry: Franca kongreso

Junio
6an ĝis 9a de junio, Erfurt: Germana Eo-Kongreso : GEK 2014

21an de junio, La Chaux-de-Fonds: CDELI Studsabato
26an de junio, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin: Libera kunveno kaj kafoklaĉo
29an de junio ĝis 06-a de julio. Grésillon: Turisma semajno, tuttagaj ekskursoj al reĝaj kasteloj ĉe rivero Luaro kaj rezidejoj de renesancaj artistoj.

Julio
1an de julio. Redaktofino de SES-Informas
7an ĝis 12a de julio. Archèche (Eyrieux valo), Francio: Kanti kun la Svisa Esperanta Koruso.
7an ĝis 11a de julio en Kvinpetalo, Bouresse, Francio: Praktikado de lingvo plurnivela kun Ansofi Markov.
9an ĝis 16a de julio. Dinano, Bretonio, Francio: 87a SAT-Kongreso.
19an ĝis 25a de julio. Montevideo, Urugvajo: Konferenco de ILEI.
12an ĝis 20a de julio. Nitra, Slovakio: Somera Esperanto-Studado. SES 2014 SK.
18an ĝis  25a de julio. Fortalezo, Brazilo: Internacia Junulara Kongreso IJK.

26an de julio: Tutmonde: Esperanto-Tago.
26an de julio ĝis  2an de aŭgusto. Buenos Aires, Argentino: Universala Kongreso de Esperanto UK

Aŭgusto

1an  ĝis  09a de aŭgusto en Grésillon, Francio: Sennacieca semajno kun kursoj, ekskursoj kaj prelegoj, antaŭ SAT-kongreso.
9an ĝis 17a de aŭgusto en Grésillon, Francio: Festa Semajno por infanoj, adoleskantoj, junuloj, familioj, SAT-Infankongreseto.
10an de aŭgusto ek de la 10h30 en Kultura Centro Esperantista, La Chaux-de-Fonds, Svislando: Tago de nefermita pordo kun la inaŭguro de la nova salono Claude Piron kun intervenoj de Nicole Piron, vidvino de la aŭtoro, kaj Claude Gacond kaj Olivier Tzaut, kunfondintoj de KCE.
11an ĝis 15a de aŭgusto en Kvinpetalo, Bouresse, Francio: Promeno en la naturo kaj Vikipedio, staĝo kun Alain Favre.
17an ĝis 25a de aŭgusto en Moskvo, Rusio: Somera Esperanto-Studado, SES 2014 RU.
23an ĝis 30a de aŭgusto en Trento, Italio: 81a Itala Kongreso de Esperanto.

Septembro
2an ĝis 8a de septembro, Les Bois, svisa Ĵuraso: Postsomera internacia junulara renkontiĝeto en naturo.
3an de septembro 2014,19h00, Flawil, b'treff (apud la stacidomo Flawil): Niaj travivaĝoj en Esperantujo: Klubanoj rakontas.
Mirejo Grosjean, kunprezidantino de SES raportos pri Esperanto en Afriko. (Vidu pli
4an de septembro 2014, 19h30, 8032 Zuriko, Svedenborg-Centro, Vitra Salono, Apollostrasse 2 (apud Kreuzplatz, 5 Min. piede de stacidomo Zuriko-Stadelhofen): Esperanto - lingvo de paco, publika prelego pri Esperanto de la SES-kunprezidantino Mireille Grosjean en la germana lingvo. Gastoj tre bonvenas. Eniro senpage. (Vidu pli
5an de septembro 2014, 19h00, ĉe Gilbert Darbellay, ch. de l’Orme 6, Morrens (apud Lausanne): Babila ronde de Laŭzana Esperanto – Societo (informojn tel. 021 732 23 22)

6-an ĝis 7a de septembro, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Renkontiĝo kun la verkisto kaj eldonisto André Cherpillod. (Vidu pli

13an de septembro, 12h45-17h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI. (Vidu pli
13an de septembro, 16h00-17h30, Neuchâtel, CEFNA, Bât. Gibraltar 11, 2e étage: Je parle Universel, introduction à l'Espéranto avec Mireille Grosjean, Festival de Formation
19an de septembro 2014, 19h00, ĉe Monique Golaz, Ecole de Commerce 3, Lausanne: Babila ronde de Laŭzana Esperanto – Societo (informojn tel. 021 646 42 78)
25an de septembro, 20h00, Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo. (lt Programo ESZ
26an kaj 27an de septembro, Les Rousses, Francio: Ĵurasa semajnfino. (Pliaj informoj kaj aliĝo ĉe Michel Sarbach, tel +33 4 74 45 18 23; 41, rue de Bourgogne, FR-01000 Bourg en Bresse, Francio)
27an de septembro, 18h00, Konstanco (Germanio), restoracio Wessenberg, Wessenberg-Str. 41 (proksime de la monastero, 10 minutojn piede de la svisa landlimo): Babilado kaj komuna vespermanĝo kun Profesoro Probal Dasgupta el Hindujo, eksprezidanto de UEA. (Aliĝu ĉe Silvia Kuhn)

Oktobro
4an de oktobro: La Chaux-de-Fonds, CDELI: Metodika kleriĝo kun Claude Gacond pri la uzo de la instru-afiŝaro (Gaconda metodo), (3a el 4), studsabato.
6an de oktobro, 20h00, Laŭzana stacidoma bufedo: Studvespero - Esperantaj gramatikaĵoj kaj nialingvaj malfacilaĵoj.
10an de oktobro: Uster, Jugendzentrum Friz, 19h30: 1-a Svisa Esperanto-Junularo-Kantokonkurso/1. Schweizer Esperanto-Jugend-Singwettbewerb (SEJK), Vorausscheidung/antaŭselekto
10an de oktobro: Uster, Jugendzentrum Friz, 19h30: 1-a Svisa Esperanto-Junularo-Kantokonkurso/1. Schweizer Esperanto-Jugend-Singwettbewerb (SEJK), Vorausscheidung/antaŭselekto (Nuligita: Ĉar la nombro da partoprenantoj estos malpli ol antaŭpensis, ni rezignos pri la antaŭselekto. Ĉiuj rekte partoprenos la finalon, kiu okazos la 18an de oktobro je la 14-a horo en centro Adonia en Vordemwald.)
17an ĝis 19a de oktobro: Vordemwald, Argovio en Centro Adonia: 7-a Svisa Esperanto Familia kaj Feria Esperanto-Renkontiĝo (SFERO) 18-an de oktobro 1-a Svisa Esperanto-Junularo-Kantokonkurso/1. Schweizer Esperanto-Jugend-Singwettbewerb (SEJK)

24an de oktobro ĝis 1a de novembro: Grésillon: AUTUNE, la komunaj ferioj por infanoj, familioj kaj geavoj.

30an de oktobro, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo.

Novembro
3an de novembro 2014, 20h00: Laŭzana stacidoma bufedo: Sebastien Moret parolos al ni pri esperantologio kaj lingvistiko.
15an de novembro, 12h45-17h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI.
27an de novembro, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo.

Decembro
6an de decembro: CDELI, La Chaux-de-Fonds: Metodika kleriĝo kun Claude Gacond pri la uzo de la instru-afiŝaro (Gaconda metodo). (4a studsabato el 4).
13an de decembro, 12h45-17h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI.
13an de decembro, 20h00, USL Ouchy: Zamenhoffesto de Laŭzana Esperanto-Societo.

Back to content | Back to main menu